ekologie ve škole (environmentální výchova)

Vyučující odpovědní za výuku ekologie ve škole: M. Palatová, Z. Volejník, P. Vacková, Z. Broklová.

Třídění papíru


EKO rada

17.11.2008

Dne 12.11 2008 o velké přestávce se konala další EKO rada zástupců tříd. Sešly se všechny třídy až na „pár“ zástupců.

Úkoly na další schůzku:

  1. Návrh letáku na krabici,do které se budou dávat vybité baterie. Krabice bude umístěna ve vestibulu školy.

  2. Spočítat zářivky ve třídách.

  3. Lenka Šťastná musí sepsat seznam členů EKO týmu.

  4. Láďa Linhart musí zase zjistit jakou spotřebu energie mají zářivky ve třídách.

Se splněnými úkoly nezapomeňte PŘIJÍT ZASE VČAS 19.11.2008 o velké přestávce do kuchyňky.

TERČA


Ekocentrum PALETA

Ekocentrum PALETA (odkazy z textu na této stránce se otevřou v novém okně) je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje.

Ekocentrum PALETA má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny - s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem ap.

Ekocentrum PALETA má kromě svého sídla v Pardubicích i pobočky v Chrudimi a v Oucmanicích (u Brandýsa nad Orlicí).

17. 10. 2007 žáci 1. ročníků navštívili Ekocentrum Paleta v Chrudimi. Zde se zúčastnili programu "Jeden za všechny, všichni za jednoho".

15. 11. 2007 lektoři Ekocentra Paleta v Chrudimi přijeli do prvních tříd, kde pracovali s žáky v rámci programů "Les" a "Papír".

8. 11. 2007 se žáci šestých třídy účastnili v Ekocentru Paleta v Chrudimi programů "Les" a "Papír".


Naše ekologické aktivity: